Duhâ Suresi

9 Ayetler

Nüzul Yeri Mekke. 11 ayettir.