Duhâ Suresi

7 Ayetler

Nüzul Yeri Mekke. 11 ayettir.