Duhâ Suresi

5 Ayetler

Nüzul Yeri Mekke. 11 ayettir.