Duhâ Suresi

4 Ayetler

Nüzul Yeri Mekke. 11 ayettir.