Duhâ Suresi

11 Ayetler

Nüzul Yeri Mekke. 11 ayettir.