Mâ'ûn Suresi

5 Ayetler

Nüzul Yeri Mekke. 7 ayettir.