Mâ'ûn Suresi

3 Ayetler

Nüzul Yeri Mekke. 7 ayettir.