Âl-i İmran Suresi

Nüzul Yeri Medine. 200 ayettir.