Âl-i İmran Suresi

Nüzul yeri Medine. 200 ayettir.