Zelzele Zilzâl Suresi

Nüzul yeri Medine. 8 ayettir.