Nâzi'ât Suresi

42 Ayetler

Nüzul Yeri Mekke. 46 ayettir.