Mürselât Suresi

7 Ayetler

Nüzul Yeri Mekke. 50 ayettir.