Mürselât Suresi

6 Ayetler

Nüzul Yeri Mekke. 50 ayettir.