Mürselât Suresi

43 Ayetler

Nüzul Yeri Mekke. 50 ayettir.