Mürselât Suresi

38 Ayetler

Nüzul Yeri Mekke. 50 ayettir.