Mürselât Suresi

33 Ayetler

Nüzul Yeri Mekke. 50 ayettir.