Mürselât Suresi

29 Ayetler

Nüzul Yeri Mekke. 50 ayettir.