Mürselât Suresi

23 Ayetler

Nüzul Yeri Mekke. 50 ayettir.