Mürselât Suresi

2 Ayetler

Nüzul Yeri Mekke. 50 ayettir.