Mürselât Suresi

14 Ayetler

Nüzul Yeri Mekke. 50 ayettir.