Mürselât Suresi

11 Ayetler

Nüzul Yeri Mekke. 50 ayettir.