Mürselât Suresi

1 Ayetler

Nüzul Yeri Mekke. 50 ayettir.