Cum'a Suresi

Nüzul yeri Medine. 11 ayettir.

 • Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adıyla

 • 62:1

  Göklerde ve yerde olanların tümü, (yegâne) Melik (kâinatın ve mahlukatın asıl hükümdarı) ; Kuddüs (her türlü noksanlık ve kusurdan münezzeh olan) ; Aziz (daima galip ve güçlü bulunan) ; Hakim (hikmet ve hakimiyet sahibi) olan Allah'ı tesbih etmektedir.

 • 62:2

  O (Allah) , ümmiler içinde, kendilerinden (biri olan) ve onlara ayetlerini okuyan, onları (Kur'an'la) temizleyip arındıran ve onlara Kitap ve hikmeti öğretip (açıklayan) bir Elçi gönderendir. Oysa onlar, bundan önce gerçekten açıkça bir sapıklık içindelerdi.

 • 62:3

  Ve (Hz. Muhammed AS.) henüz kendilerine ulaşıp katılmamış (kıyamete kadar gelecek) olan diğerlerine de (bütün insanlık âlemine Peygamber gönderilmiştir.) O (Allah) , Üstün ve Güçlüdür, Hüküm ve Hikmet sahibidir. (Bu ayet Hz. Peygamber Efendimizin Nübüvvetinin ve sünnetinin kıyamete kadar geçerli ve gerekli olduğuna delildir) .

 • 62:4

  İşte bu, Allah'ın dilediğine verdiği fazl (lütuf ve ihsan) ıdır. Allah, büyük fazl (ihsan ve ikram) sahibidir.

 • 62:5

  Kendilerine Tevrat yükletilip de (ilim sahibi olduktan) sonra onu (Kitabullahın emirlerini, hikmet ve hükümleriyle gereği gibi) yüklenip yerine getirmemiş (ve İlahi buyruklara göre amel etmemiş) olanların durumu, koskoca kitap yükü taşıyan eşeğin durumu gibidir. (Böyle ağır kitap yükü altında yaşamak, külfet ve zahmet dışında merkebe ne fayda verir?) Allah'ın ayetlerini yalanlayan kavmin durumu ne kötüdür. Allah, zalim bir kavmi hidayete erdirmeyecektir.

 • 62:6

  De ki: "Ey Yahudi (kafalı) olanlar, eğer siz, (bütün diğer) insanlardan ayrı (ve seçilmiş) olarak, sadece sizlerin Allah'ın gerçek velileri (dostu ve sevgili kulları) olduğunuzu öne sürüyorsanız; o halde (sonsuz ve kusursuz saadet diyarına ulaştıracak olan) ölümü temenni ediniz; eğer iddianızda sadık ve samimi iseniz (sizi cennet ve Allah'ın rahmet evine ulaştıracak ölümden asla ürkmemeniz, hatta istemeniz gerekir) ."

 • 62:7

  Oysa onlar, ellerinin öne takdim ettikleri (işledikleri zulüm ve kötülükler) dolayısıyla bunu (ölümü) hiçbir zaman temenni edemezler. Allah, zalimleri (çok iyi) Bilendir.

 • 62:8

  De ki: "Elbette sizin kendisinden kaçtığınız ölüm (ve Azrail) , şüphesiz sizinle mutlaka karşılaşıp erişecektir. Sonra gaybı da müşahede edilebileni de bilen (Allah) a döndürüleceksiniz; O da size yaptıklarınızı haber verecektir."

 • 62:9

  Ey iman edenler, Cuma günü namaz için (ezan okunup) çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ı zikretmeye (ibadet etmeye, Kur'ani hükümleri ve cihat hutbesini dinlemeye) koşuverin ve alış-verişi bırakıp (camiye gidin) . Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır (daha iyidir) .

 • 62:10

  Namaz kıldıktan sonra (artık) yeryüzüne dağılıverin ve Allah'ın fazlı kereminden (nasibinizi) aramaya girişin. Ve Allah'ı çokça zikredip (Kur'ani ve Nebevi ölçüleri sürekli hatırlayıp ona göre hareket edin) , ki böylece felaha (huzura ve başarıya) erişesiniz.

 • 62:11

  (Ey Resulûm) Oysa onlar (kalben ve tamamen Allah'a ve İslam'a teslim olmayanlar) bir ticaret ya da bir eğlence gördükleri zaman, (hemen) ona sökün ederek dağılıp gittiler ve Seni (hutbede) ayakta (yalnız) bırakıverdiler. De ki: "Allah'ın katında bulunan, eğlenceden ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır." (O takdir ve taksiminde Kerim'dir, cömerttir, adildir ve rızkınıza kefildir) .