Saf Suresi

Nüzul yeri Medine. 14 ayettir.

 • Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adıyla

 • 61:1

  Göklerde olanlar da, yerde olanlar da (hepsi ve her şey) Allah'ı tesbih etmektedir. (Yaratılış gayesine uygun olarak hareket, hizmet ve tabii ibadet halindedir.) O (Allah) Aziz'dir (asla yenilmeyen ve baş edilmeyen güç ve şeref sahibidir) , Hakim'dir (her şeye hükmetmektedir ve her işini hikmetle=üstün bilgelikle yürütmektedir).

 • 61:2

  Ey iman edenler! (Kendiniz) Yapmadığınız ve yapamayacağınız şeyi niçin (boşuna hava atmak kastiyle başkasına) söylersiniz?

 • 61:3

  (Böyle) Yapmayacağınız şeyi söylemeniz, Allah katında büyük bir gazaba sebebiyet verecek (ve aleyhinize bir suç teşkil edecektir) . Not: (Bazı Müslümanlar "Eğer Allah katındaki en makbul ameli bilsek, o yolda canımızı ve malımızı feda ederdik" demelerine rağmen, bu amelin CİHAD olduğunu bildiren ayetler gelince, bu sözlerinden yan çizmeleri üzerine bu İlahi tehditler indirilmiştir.)

 • 61:4

  Doğrusu Allah, Kendi yolunda (tuğlaları ve bütün parçaları) sanki birbirine (kurşunla) kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak (irtibatlı, intizamlı ve itaatlı bir teşkilat ve cemaat şuuruna ve sorumluluğuna sahip olarak cihad edip) çarpışanları sevmekte (ve desteklemekte) dir. (Ferdi, fevri hareket edenleri değil.)

 • 61:5

  Hani Musa kavmine: "Ey kavmim, gerçekten benim sizin için Allah'tan gönderilmiş bir elçi olduğumu bildiğiniz halde, niçin bana eziyet ediyorsunuz?" demişti (ama onlar dinlememişti) . İşte onlar (böylece Hakk'tan) eğrilip-sapınca Allah da onların kalplerini eğriltip saptırmış idi. Allah, fasık bir kavmi hidayete erdirmeyecektir.

 • 61:6

  Hani o vakit Meryem oğlu İsa da: "Ey İsrailoğulları, gerçekten ben, sizin için Allah'tan gönderilmiş bir elçiyim. Benden önceki Tevrat'ı tasdik edici ve benden sonra ismi "Ahmed" olan bir elçinin de müjdeleyicisiyim" demişti. Fakat o, onlara kesin belgelerle gelince: "Bu, açıkça bir büyüdür" demişlerdi.

 • 61:7

  İslâm'a çağrıldığı halde (sorumluluktan ve sıkıntıdan kaçınmak ve Hakk'tan kaytarmak üzere; "Kur'an ve Müslüman öyle devlet, siyaset ve adalet işine karışmaz" diyerek) Allah'ın üstüne yalan ve iftira atanlardan daha zalim kim olabilir? Allah böylesi zalimleri asla hidayete eriştirmeyecek (doğru ve huzurlu yola yönlendirmeyecek) tir.

 • 61:8

  Onlar, Allah'ın nurunu ağızlarıyla (kuru laf kalabalığıyla) söndürmek istemektedir. Oysa Allah, Kendi nurunu tamama (başarıya) eriştirecektir; kâfirler hoş görmese bile (Kur'an'ın Adil Düzenini getirecektir) .

 • 61:9

  O ki (elbette) Elçisini hidayet ve Hakk Din üzere gönderendir; öyle ki onu (Hakk Din olan İslam'ı) bütün dinlere karşı üstün ve galip getirecektir; müşrikler hoş görmese bile (bunu gerçekleştirecektir) .

 • 61:10

  Ey iman edenler, sizi acı bir azaptan kurtaracak (dünyada zilletten izzete kavuşturacak, ahirette ise cehennemden cennete ulaştıracak) bir ticareti haber vereyim mi? (Allah katında en itibarlı bir girişime delil olup rehberlik edeyim mi?)

 • 61:11

  (İşte bu en kârlı ve hayırlı ticaret) Allah'a ve O'nun Resulû'ne (tam ve sağlam) iman etmeniz (şartı ile), mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda (mücadele verip) cihat etmenizdir. Bu, sizin için daha hayırlı ve verimlidir; eğer bilirseniz (böyle davranmanız ve çalışmanız gerekir) .

 • 61:12

  (Böyle yaparsanız) Allah sizin günahlarınızı bağışlayacak, altından ırmaklar akan cennetlere sokacak ve Adn cennetlerinde çok güzel ve görkemli saraylara yerleştirecektir. İşte asıl büyük mutluluk ve kurtuluş budur (böyle elde edilir) .

 • 61:13

  Ve (Cihad ehli için dünyada iken de beklediğiniz ve) seveceğiniz bir başka (nimet) daha var: Allah'tan 'yardım ve zafer (Nusret erişecek) ' ve yakın bir fetih (mutlaka gelecektir . Gerçek mücahit) Mü'minleri müjdele (ki sadece onlar va'dedilen bu mutlu ve kutlu neticeyi beklemektedir) .

 • 61:14

  Ey iman edenler, Allah'ın (Dininin) yardımcıları olun (ve Hakk davanın gayretini çekin) . Meryem oğlu İsa'nın havarilere: "Allah'a (yönelirken) benim yardımcılarım kimlerdir?" demesi gibi ki, Havariler de "Allah'ın yardımcıları bizleriz" yanıtını vermişlerdi. Böylece İsrailoğulları'ndan bir topluluk iman etmiş, bir topluluk da inkâr etmişti. Sonunda Biz iman edenleri düşmanlarına karşı destekleyince, onlar da üstün gelmişlerdi.