Kâfirûn Suresi

6 Ayetler

Nüzul yeri Mekke. 6 ayettir.