Kâfirûn Suresi

4 Ayetler

Nüzul yeri Mekke. 6 ayettir.